Ευχαριστήρια επιστολή του Μακαρίου , για την οικονομική μας συμπαράσταση στον Κυπριακό αγώνα.
Τραπεζική απόδειξη της κατάθεσης.
Ενα φυλλάδιο που κυκλοφόρησε στους Ελληνες σχετικά με το Κυπριακό χειροκροτώντας την ένωση.
Αλλη μία απόδειξη οικονομικής προσφοράς.
Από την προετοιμασία του εράνου για την συμπαράσταση Κυπρίων αδελφών.
Ενα τηλεγράφημα σε μια δύσκολη στιγμή που βρίσκονταν οι Κύπριοι αδερφοί μας και εμείς μαζί με όλες τις άλλες ενέργειές μας θελήσαμε να τους ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο .