Απώτερος στόχος των Ελληνικών θρησκειών οφείλει να είναι η προετοιμασία των ακολούθων, ώστε να γίνουν χρήσιμοι στην ευρύτερη κοινωνία, δηλαδή να είναι χρηστοί πολίτες και να ξεφύγουν από την καθιερωμένη συνήθεια να παρακαλούν κάποιο απροσδιόριστο και υπέρτατο ον να αναλάβει την ευθύνη για αυτούς. Ένεκα αυτής της υψηλής αποστολής που οφείλουν να έχουν οι θρησκείες και ιδίως η υφιστάμενη Ελληνική Διονυσιακή και Αλεξανδρινή θρησκεία, οι μετέχοντες στα ιερατεία οφείλουν να είναι ενάρετα πρότυπα προς μίμηση (δηλαδή να έχουν καλλιεργημένο ψυχικό κόσμο, να απέχουν από κάθε είδους ναρκωτική ουσία, να απέχουν από κάθε είδους δολοπλοκία, να διαθέτουν αρμονική σωματική διάπλαση, να έχουν την απαιτούμενη γνώση, να είναι δημιουργημένοι και οικονομικά ανεξάρτητοι).

Κάθε συνάθροιση ανθρώπων που οργανώνεται από οποιονδήποτε άνευ νομικής ταυτότητας, είναι παράνομη και αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των παριστάμενων, αλλά και κίνδυνο βεβήλωσης αυτού που ισχυριζόμαστε ότι πρεσβεύουμε.

Ως εκ τούτου, η Ομάδα «Ε» Αλεξανδρινών της επίσημα αναγνωρισμένης από το κράτος Ελληνικής Διονυσιακής και Αλεξανδρινής θρησκείας, σεβόμενη τα των Ελλήνων ιδανικά, τα οποία συνετέλεσαν στην αφύπνιση και εκπολιτισμό του ανθρώπου, αγωνίζεται για την προστασία αυτών που περιέχονται στο υπέρτατο Ελληνικό πνεύμα.

Κυρίως, όμως, η Ομάδα «Ε» Αλεξανδρινών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό της, στοχεύει στην ανάκτηση της Ελληνικής συνείδησης, η οποία έχει υποστεί πολλές μεταλλάξεις κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο χιλιάδων ετών. Και αυτό, η αρμόδια επιτροπή της Ομάδας «Ε» Αλεξανδρινών πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί έχοντας ως πρότυπα προς μίμηση τις μεγάλες και επιφανείς προσωπικότητες της πατρώας μας ρίζας, οι οποίες ξεπέρασαν σε προσφορά εθνικών και κοινωνικών έργων κάθε θνητό και Θεό ακόμη.

Ως εκ τούτου, η Ομάδα «Ε» Αλεξανδρινών της Ελληνικής Διονυσιακής και Αλεξανδρινής θρησκείας φέρει την νομική και ηθική ευθύνη για κάθε εκδήλωση που γίνεται στο χώρο της, τόσο προς τους επισκέπτες, όσο και προς τις υπηρεσιακές διατάξεις του κράτους.

Βάσει όλων των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανέθεσε την τήρηση τόσο των νομικών, όσο και των ηθικών όρων για την οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων και τελετών στους Ναούς των Ελλήνων, σε ιερατείο, του οποίου προΐσταται πάντα καθορισμένος Αρχιερέας ή βοηθός του.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με προτάσεις εκδηλώσεων ή τελετών που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες, υποβάλλονται εγγράφως αιτήσεις στο Ιερατείο, το οποίο εξετάζει τα της εκδήλωσης ή τελετής, κατά πόσο είναι συμβατά με τα παραπάνω και αποφασίζει ανάλογα.

Με την ευκαιρία αυτή, η Ομάδα «Ε» Αλεξανδρινών αποστέλλει ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε προσκείμενο στο Ελληνικό πνεύμα που επιθυμεί να γίνει ενεργό τακτικό μέλος του Ιερατείου της, του οποίου ευθύνη είναι η εφαρμογή συγκεκριμένου τελετουργικού προγράμματος και η ορθή διαχείριση – συντήρηση των Ναών, σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο Πρόεδρος                                                        Έφορος δημοσίων σχέσεων

Αριστοτέλης Κακογεωργίου                       Δημήτριος Ιγνατιάδης – Ωρίων

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2310697964

6946695935

6937166816

 

Emails

omadahepsilon1962@gmail.com

aristotelianmarathon@live.com

dimitrios.ignatiadis@yahoo.gr