Θέμα: Αδικαιολόγητη σπατάλη και εγκληματική καταστροφή του περιβάλλοντος

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί κύριοι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου οικονομικών, του Υπουργείου υγείας, των Νομαρχιακών και Δημοτικών Υπηρεσιών, θεωρούμε ιερό καθήκον να σας υπενθυμίσουμε για ακόμα μία φορά ένα σοβαρό θέμα που επιβαρύνει τα κρατικά ταμεία και καταστρέφει το περιβάλλον.

Πρόκειται για την πλακόστρωση των κοινών χώρων, πεζοδρόμια και πλατείες εάν αυτά υπάρχουν, και εν γένει τους χώρους που πλακοστρώνονται από το Δημόσιο αλλά και από ιδιώτες.

Μόνο εδώ η τοποθέτηση γίνεται με βασική στρώση από τσιμέντο και δεύτερο χέρι από άμμο και τσιμέντο για να τοποθετηθεί η πλάκα. Η μέθοδος αυτή είναι πολυέξοδη, αφού ακολουθούν πολλές σειρές εργασιών και τεράστιες ποσότητες τσιμέντου, χαλικιού και άμμου.

Το μεγαλύτερο έγκλημα σε αυτή την σκανδαλώδη οικονομική δαπάνη είναι η διακοπή επικοινωνίας του εδάφους με τα νερά της βροχής, αφού τα πάντα έχουν στεγανοποιηθεί, ώστε να μην εισέρχεται σταγόνα νερού στο έδαφος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να νεκρώνεται το έδαφος και τα νερά που θα μπορούσαν να καταλήγουν δημιουργικά στο έδαφος, καταλήγουν στους δρόμους δημιουργώντας τις γνωστές καταστροφές που βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις.

Ακολουθεί και άλλη δαπανηρή συνέχεια. Είναι γνωστό σε όλους μας πλέον, ότι ένα συνεργείο κατασκευάζει κάποιο πεζοδρόμιο και ένα άλλο από πίσω (Αέριο – ΔΕΗ – ΟΤΕ) καταστρέφει, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μια εικόνα που προκαλεί αηδία.

Ολα αυτά θα μπορούσαν να απλοποιηθούν με την πλακόστρωση απλά με σκέτη εγκλωβισμένη άμμο χωρίς τσιμέντο, χωρίς μπετόν και χωρίς τα τεράστια εργατικά όπως γίνεται σε όλα τα προηγμένα κράτη.

Ετσι θα μειωθούν οι δαπάνες τουλάχιστο κατά 300%. Να μπορούν οι αναφερόμενοι, αφού δεν μπορεί να μπει σε τάξη κανένας κρατικός μηχανισμός, να σκάβουν χωρίς να καταστρέφουν και χωρίς να κάνουν την ίδια πολυδάπανη εργασία 2-3-5 φορές. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα προστατεύεται το περιβάλλον αφού τα νερά θα έχουν πρόσβαση στο έδαφος και δεν θα απομονώνονται με το τσιμέντο, το οποίο στης μεγάλες ζέστες του καλοκαιριού ανεβάζει τις θερμοκρασίες ακόμα περισσότερο.

Επειδή γνωρίζουμε την δυσκολία του έργου σας, θέλουμε ως ενεργοί πολίτες με αυτή την επιστολή να συμβάλουμε στην βελτίωση του κοινού συμφέροντος. Θα είναι πολύ θετικό εάν πιστεύουμε ότι η συνεργασία με την ανιδιοτελή προσφορά και συμβολή των ενεργών πολιτών θα διευκολύνει την επίτευξη των κοινωφελών στόχων σας που είναι και δικοί μας στόχοι.

Με φιλικούς χαιρετισμού
Αριστοτέλης Κακογεωργίου